Is het hen of hun? Wat is ook alweer een persoonlijk voornaamwoord? Schrijf je persé of per se? De Lttrs. Kennisbank helpt je uit de brand!

De Kennisbank is opgedeeld in zes categorieën:

Tekst nakijken en redigeren volgens het RED-model

Lttrs. gebruikt bij het redigeren en nakijken het RED-model. Dit model bestaat uit 23 checkpunten waar je tekst op bekeken wordt. Weten welke punten dit zijn? Check ze zelf allemaal!


Hoe schrijf je.....? Bekende taalkwesties

Hen of hun? Gebeurd of gebeurt? Ideeën of ideën? Product of produkt?

Er zijn van die kwesties die je maar niet onder de knie krijgt en die in teksten bij veel mensen verkeerd gaan. Leer hier voor eens en voor altijd hoe het zit met de bekendste taalkwesties.


Grammatica en zinnen ontleden

Uitleg over persoonsvorm, onderwerp, lijdend voorwerp, werkwoorden, en al het andere dat komt kijken bij het ontleden van zinnen.


wat is een...? bekende taalverschijnsels

Wat is een palindroom? Een anagram? Een pleonasme? Leer over bekende en minder bekende taalverschijnsels.


informatie en tips over tekstschrijven

Wat is een tekstsoort en hoeveel tekstsoorten zijn er? Waar moet je op letten bij het schrijven? Hoe bouw je een tekst op?

Lttrs. geeft antwoord op al jouw vragen over tekstschrijven. Leer hier hoe je een sterke tekst schrijft.


Spreekwoorden, uitdrukkingen en gezegdes

Wat is het verschil tussen deze drie en hoe herken je ze? Ook uitleg over de bekendste spreekwoorden, uitdrukkingen en gezegdes in onze taal.

Wat is Lttrs?

Lttrs. is onderdeel van tekstbureau Letters van Lieke en richt zich volledig op het redigeren en vertalen van teksten. Heb je vragen of opmerkingen? Neem hier contact op.

Contact opnemen