Schrijf je hen of hun?
Is het persé of per se?
De grote mijn-m’n-me-kwestie.

Er zijn taalkwesties die met grote regelmaat terugkomen in het taalbeeld en er bestaat nogal wat verwarring over. Maar Lttrs. lost het voor eens en voor altijd voor je op.

  • dan/als
  • hen/hun
  • product en elektriciteit. Wanneer een c en wanneer een k?
  • een aantal mensen loopt of een aantal mensen lopen?
  • persé of per se?
  • ik houd/ik rijd
  • Mijn-m’n-me
  • degene of degenen
  • eens-‘s-is

Wat is Lttrs?

Lttrs. is onderdeel van tekstbureau Letters van Lieke en richt zich volledig op het redigeren en vertalen van teksten. Heb je vragen of opmerkingen? Neem hier contact op.

Contact opnemen