wat is een...? bekende taalverschijnsels
 • Anagram
 • Antoniem
 • Barbarisme
 • Beeldspraak
 • Contaminatie
 • Contradictio in terminis / terminus
 • Contradictio in adjecto
 • Cynisme
 • Ellips
 • Etymologie
 • Eufemisme
 • Fonetische klank
 • Foutieve samentrekking
 • Homoniem
 • Hypallage
 • Hyperoniem
 • Hyponiem
 • Ironie
 • Malapropisme
 • Metafoor
 • Metonymie
 • Neologisme
 • Palindroom
 • Pleonasme
 • Prolepsis
 • Sarcasme
 • Synoniem
 • Stijlfiguur
 • Tante Betje
 • Tautologie
 • Totum pro parte
 • Zeugma

Wat is Lttrs?

Lttrs. is onderdeel van tekstbureau Letters van Lieke en richt zich volledig op het redigeren en vertalen van teksten. Heb je vragen of opmerkingen? Neem hier contact op.

Contact opnemen