Per se is de enige juiste schrijfwijze. Het is dan ook een van de meest onlogische Nederlandse woorden die er zijn: én niet aan elkaar geschreven én zonder accent op de e. Persé sluit veel meer aan bij ons taalgevoel, vooral als je kijkt naar hoe we andere, vergelijkbare woorden spellen. Maar het woord is rechtstreeks overgenomen uit het Latijn, zonder het accent op de e.

Goed, uit het Latijn dus. Dan is er ook een Nederlandse vertaling. De letterlijke betekenis van deze Latijnse term is op (per) zichzelf (se), ook twee woorden. Dit helpt misschien te begrijpen waarom je per se schrijft en niet persé.

Persé, per sé, perse of per se volgens Van Dale

Persé is de ‘vernederlandste’ vorm van per se. Van 1961 tot en met 1984 stond in Van Dale bij per se:

“het wordt vaak aaneengeschreven, terecht, daar het geheel bijwoord geworden is; de Woordenlijst [= het Groene Boekje] geeft het echter niet”.

De redactie van Van Dale vond toen dus al dat per se in de betekenis ‘stellig, absoluut’ terecht als één woord werd geschreven. Maar dat is dus nooit officieel geworden.

Toch komen zowel persé als perse allebei al voor in kranten uit het einde van de negentiende eeuw. En ook nu zie je ze nog heel vaak. Het lijkt er dus al heel lang op dat persé geaccepteerd gaat worden, maar in de laatste drukken geeft Van Dale geen alternatief meer bij per se

Per se volgens de officiële spelling

In de Technische Handleiding Spelling uit 2016, waarin de officiële regels het uitgebreidst staan beschreven, staat ook expliciet vermeld dat  per se als enige juiste spelling gehandhaafd wordt in het Nederlands. Dat terwijl in de versie van 2009 nog dit stond:

“Het aan het Latijn ontleende per se wordt vaak gespeld als persé, wat illustreert dat het in die vorm door een groot deel van de taalgemeenschap als een aanvaardbare of zelfs gewenste aanpassing wordt ervaren. Het is denkbaar dat deze spelwijze op termijn als nevenvorm de status van officiële spelling verwerft, of zelfs de oorspronkelijke vorm vervangt.”

Deze opmerking komt in de 2016-versie niet meer voor. Waarom dat is, is niet bekend.

Er is vaak veel te doen over deze spelling. De Volkskrant schreef er in 2017 nog een leuk bericht over. Maar wil je het goed doen, schrijf dan per se!

Meer taalkwesties – De Lttrs. Kennisbank

Meer taalkwesties bekijken? In de Kennisbank vind je artikelen over allerlei onderwerpen: Nederlandse grammatica, veel gemaakte taalfouten, het RED-model en nog veel meer!

Twijfel je over je tekst en wil je zeker weten dat alles klopt? Laat Lttrs. je tekst redigeren of nakijken op taal. Het is ontzettend makkelijk: je uploadt je tekst, geeft aan hoeveel woorden erin staan en je kunt meteen afrekenen. Binnen 3 werkdagen krijg je een perfecte tekst terug! Wees niet bang, het blijft jouw tekst en jouw inhoud, maar dan gewoon nóg iets beter.

Wat is Lttrs?

Lttrs. is onderdeel van tekstbureau Letters van Lieke en richt zich volledig op het redigeren en vertalen van teksten. Heb je vragen of opmerkingen? Neem hier contact op.

Contact opnemen