Is tekstcorrectie (je tekst laten nakijken op taal) niet voldoende? Kies dan voor volledige tekstredactie en laat je tekst redigeren door Lttrs.
Zonder dat we de inhoud van je tekst veranderen, kijken we niet alleen naar de taal, maar ook naar de opbouw, ook wel de rode draad. Lttrs. redigeert volgens het RED-model van Wim Daniëls, een uitgebreid model met 23 checkpunten. Het RED-model zorgt voor een systematische aanpak, zodat alles aan bod komt. Naast correcties op je tekst krijg je ook altijd feedback, zodat je teksten steeds beter uit de verf komen!

Wat houdt redigeren in?

Lttrs. kijkt bij het redigeren uiteraard naar alle taal- en spellingregels. En ook naar:

 • Lengte van je tekst (te veel of juist te weinig informatie)
 • Tussenkopjes (geven ze een goede samenvatting van de alinea)
 • Lengte van de alinea’s
 • Nummering van hoofdstukken en beeldmateriaal
 • Staat alles in een logische volgorde?
 • Staan er tegenstellingen in de tekst?

Lttrs. redigeert teksten in Word met de functie wijzigingen bijhouden. Zo kun je de oude en nieuwe tekst met elkaar vergelijken en zien wat er verbeterd is. Feedback op de opbouw staat in opmerkingen in de kantlijn. Deze wijzigingen kun je zelf vervolgens accepteren. Je krijgt je tekst dus altijd terug in een Word-bestand.

Tips en feedback

Je krijgt je tekst terug met verbeteringen en handige feedback en tips bij de wijzigingen. Als een fout vaker voorkomt, krijg je uitleg over de taalregels die van toepassing zijn.

Hoe werkt het?

 1. Upload je tekst (liefst in Word)
 2. Kies voor volledige redactie
 3. Geef aan hoeveel woorden je tekst heeft (staat links onderin je document)
 4. Reken af
 5. Leun achterover en wacht hooguit 3 werkdagen op je geredigeerde tekst

Als je daarna nog vragen of opmerkingen hebt, kun je altijd via e-mail contact opnemen.

Privacy

Om je de tekst terug te kunnen sturen, vraagt Lttrs. om je naam en e-mailadres. Om aan de eisen van een factuur te voldoen, zijn meer gegevens nodig. Deze gegevens worden vervolgens bewaard en gedeeld volgens de richtlijnen voor een sluitende administratie. Je teksten worden niet bewaard.

Als je contact opneemt via e-mail, zal de correspondentie 1 jaar bewaard blijven.

Wat is Lttrs?

Lttrs. is onderdeel van tekstbureau Letters van Lieke en richt zich volledig op het redigeren en vertalen van teksten. Heb je vragen of opmerkingen? Neem hier contact op.

Contact opnemen